Cam kết với bạn

Giải pháp trọn vẹn cho lớp áo ngôi nhà của bạn. Thực hiện bảo hành 3 lớp: Bảo hành của sản phẩm, bảo hành từ dịch vụ, bảo hành ngăn chặn phát sinh.

Roxo Color • Text and Image

Công thức gia tăng lợi nhuận: V+C=P (Dành cho đại lý/Nhà phân phối)

Visible: Hiện diện. Sự hiện diện của bạn trong thị trường, xuất hiện thường xuyên khiến thị trường (khách hàng) có nhận thức về sự tồn tại của bạn. Khi khách hàng có nhu cầu, họ sẽ nghĩ về bạn là một trong số những lựa chọn. Ở Roxo, chúng tôi có công thức khiến khách hàng biết về bạn nhiều hơn.

Credibility: Uy tín. Bạn cần là một người uy tín trong khu vực, khi đó bạn mới có thể khiến những khách hàng vốn đã biết tới bạn thì nay họ tin và sử dụng sản phẩm. Gia tăng uy tín nhờ việc thực hiện cam kết với khách hàng, nói được làm được, làm nhiều hơn nói. Trong kinh doanh, sản phẩm chất lượng cao có ích lợi nhiều hơn với khách hàng, đảm bảo cam kết của bạn với khách được dễ dàng thực hiện.

Đo lường uy tín của bản thân bằng việc khách hàng có sẵn sàng làm điều gì đó cho bạn trong khi họ ngại ngần làm điều này với đối thủ. Đồng hành với Roxo, bạn hoàn toàn có thể khiến khách hàng làm được điều này dựa trên sự khác biệt hấp dẫn do Roxo tạo ra.

Profit: Lợi nhuận. Kết quả sau khi xuất hiện nhiều trước khách hàng và có uy tín với khách hàng là lợi nhuận.