NGUYỄN VĂN TRÍ

Là người tạo ra sản phẩm ý nghĩa với cuộc sống

We are Digital Agency
Thành công

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sơn nước

20 năm nghiên cứu trong nghề và trải nghiệm điều hành, thấu hiểu nhu cầu thị trường cần dòng sản phẩm vượt trội.

  • 2001: Founder & CEO công ty cổ phần ROSA
  • 2015: Founder & CEO công ty TNHH ROXO
  • 2017: Giám đốc phát triển tầm nhìn (CVO) công ty TNHH ROXO