BẢNG MÀU SƠN NHŨ

Lưu ý: Bảng màu chụp thể hiện hình ảnh tương đối, do màu nhũ đặc trưng máy ảnh không bắt được sắc độ chính xác. Chỉ sử dụng làm tham chiếu và cần so sánh với bảng màu thực tế khi ứng dụng lên công trình.