bizople
Highlighted

Kiên định giữa đám đông

Với đặc tính chất lượng sơn bền bỉ qua năm tháng, bộ nhận diện là sự kết hợp của màu xanh đen làm nền, khơi dậy niềm tin. Đồng thời cũng thể hiện những nét sau đây:

Dải màu phụ trợ

Thể hiện sự đa dạng và đặc tính của sắc màu trong nhận diện thương hiệu.

Vệt sơn cong tượng trưng cầu vồng

Trực quan và trải nghiệm áp dụng với người dùng, ví như vệt sơn từ chổi thợ quét.

Font chữ cứng

Bộc lộ tính cách đặc trưng của nhãn hiệu, bền vững, chắc chắn, chính trực, chân thành, cứng cáp

Hướng dẫn sử dụng

DÙNG
  • Sử dụng truyền thông mạng social media
  • Sử dụng thiết kế ấn phẩm, banner, quảng cáo
  • Biển bảng, thiết kế cửa hàng/showroom
  • Ấn phẩm, tài liệu đào tạo nhân sự, hệ thống phân phối
KHÔNG DÙNG
  • Gắn ghép với hình ảnh đồi trụy, thiếu văn hóa
  • Biến tấu, chế tác xuyên tạc hình ảnh nhãn hiệu
  • Trên các sản phẩm giả, nhái, lừa người tiêu dùng

TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN ROXO

SỬ DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNGSỬ DỤNG NAMECARD TRONG KINH DOANH


A great way to catch your reader's attention is to tell a story.
Everything you consider writing can be told as a story.