bizople
Tính năng

PHIẾU BẢO HÀNH SƠN ROXO

Sử dụng phiếu bảo hành giá trị pháp lý nhằm đem lại niềm tin cho khách hàng.

Giới thiệu

Giới thiệu về quy định bảo hành trong tư vấn.

Nghiệm thu

Thăm quan nghiệm thu công trình tại ngày thứ 7 sau khi hoàn thành sơn.

Thực hiện

Nhà phân phối phối hợp triển khai bảo hành với công ty Roxo

CÁC BƯỚC CHI TIẾT TRONG BẢO HÀNH

1. Giới thiệu

Nhà phân phối có trách nhiệm giới thiệu quy trình bảo hành tổng quan cho người tiêu dùng trong quá trình tư vấn sơn. Những trường hợp có và không bảo hành cần được phổ biến.

2. Nghiệm thu

Tại ngày thứ 7 sau khi hoàn thành sơn công trình, nhà phân phối thực hiện nghiệm thu, nếu công trình không có phát sinh tiến hành gửi thông tin khách hàng về công ty. Trong vòng 24h công ty viết phiếu bảo hành, gửi bản mềm cho Nhà phân phối. Bản cứng sẽ gửi khi có điều kiện phù hợp.

3. Thực hiện

Nếu công trình có sự cố trong thời gian bảo hành về màu sắc, công ty chịu trách nhiệm cung cấp sơn và phí thi công lại (đơn vị thi công do đại lý hoặc người tiêu dùng tìm kiếm). Bảo hành có giá trị thực hiện trong thời gian bảo hành của phiếu (không viết lại phiếu cho lần sơn sửa chữa).