Phát triển kinh doanh sơn nước (P2)

Những công cụ đại lý sơn phải quản lý tốt

Trong quá trình kinh doanh, đại lý sơn cần luôn quản lý, xây dựng và sử dụng những công cụ giúp đem lại hiệu quả cho kinh doanh. Cụ thể là những công cụ sau:

1. Bộ tài liệu bán hàng salekit (lĩnh vực bán hàng)

2. Hệ thống quản lý tồn kho (lĩnh vực tồn kho)

3. Hệ thống giao vận hàng hóa

 

Bộ tài liệu bán hàng salekit cho cửa hàng sơn Roxo:

Bộ tài liệu bán hàng salekit là công cụ, tập hợp các tài liệu, biểu mẫu có sẵn, phục vụ cho giai đoạn tương tác, chào mời sản phẩm với khách hàng. Bộ tài liệu bán hàng salekit bao gồm:

- Thư giới thiệu, giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh cá nhân thuộc tổ chức đang kinh doanh.

- Thư mời hợp tác

- Namecard

- Báo giá, quyển màu

- Hợp đồng mẫu, hợp đồng trắng

- Quy trình đăng ký/mua bán cho khách hàng (Đơn đặt hàng)

- Hồ sơ năng lực (tài liệu, videos, testimonials, hình ảnh công trình)

- Phiếu bảo hành

- Biên bản nghiệm thu công trình

 

Hệ thống quản lý tồn kho (lĩnh vực tồn kho)

Hệ thống quản lý tồn kho gồm hệ thống quản lý vật lý và hệ thống quản lý digital.

Hệ thống quản lý digital có thể dễ dàng chỉ ra loại mặt hàng tồn. Tuy nhiên cần cập nhật thường xuyên vào hệ thống quá trình xuất nhập. Cần người chuyên trách để quá trình này luôn được cập nhật mới. Ứng dụng vào những cửa hàng có quy mô tương đối.

Hệ thống quản lý tồn kho vật lý thực dụng hơn. Áp dụng ngay khi cửa hàng còn nhỏ. Đó là sử dụng lý thuyết kanban, sơ đồ mặt bằng layout.

Ví dụ áp dụng:

Sơn lót để tồn kho là 6 thùng, mỗi khi dưới 3 thùng thì cần nhập hàng.

- Bước 1: Vẽ sơ đồ mặt bằng từ trên xuống, phân khu vực để sơn lót (hàng tồn kho). Để có thể nhìn thấy trực quan khu vực lưu sơn lót.

- Bước 2: Gắn biển tên ở trước khu vực lưu sơn lót, dễ nhìn, dễ nhận diện.

- Bước 3: Ghi số 3 bên cạnh biển tên (số tối thiểu cần báo)

- Bước 4: Định kỳ kiểm tra, nhìn lướt qua hàng tồn xem có ở mức cảnh báo 3 thùng trở xuống không. Khi phát hiện có lập tức tạo tác vụ nhập hàng.

Hệ thống quản lý vật lý sát xao theo kho hàng và người thực hiện dễ dàng nhận biết. Sau đó sử dụng công nghệ digital mà cập nhật cho cấp độ quản lý cao hơn.

 

Hệ thống giao vận hàng hóa

Hệ thống giao vận hàng hóa gồm danh mục phương tiện và con người, các tình huống giao hàng, và các liên hệ khẩn cấp.

 

Danh mục phương tiện và con người


Tình huống và liên hệ khẩn cấp cũng được thiết lập theo bảng: ví dụ người liên hệ giải quyết khi hàng hóa bị chặn do quản lý thị trường...