Phát triển kinh doanh sơn nước (P1)

Xây dựng mô hình kinh doanh business canvas cho cửa hàng sơn

Mô hình kinh doanh giống như một bản thiết kế để có thể giúp định hình hoạt động và xây dựng doanh nghiệp. Ở mức độ cửa hàng, mô hình kinh doanh có hiệu quả giúp chủ cửa hàng dễ dàng nhận diện được những yếu tố sau:

1. Xác định đối tượng khách hàng cần sản phẩm/dịch vụ: bình dân hay cao cấp...

2. Giải pháp cung cấp cho đối tượng đó: Cải tạo, xây dựng, hoàn thiện, chống thấm...

3. Kênh bán chính là buôn hay bán lẻ

4. Hình thức tiếp thị qua phương án nào làm chính

5. Thu nhập từ việc gì: bán sơn, dịch vụ tư vấn, thi công sơn

6. Nguồn lực: không có thì không thể vận hành. Ví dụ: con người, tiền, công nghệ

7. Hoạt động chính: mua bán, xuất nhập kho, quản lý tài chính, thi công

8. Đối tác chính: là nhà cung cấp, là khách hàng chính, là người cộng tác chính

9. Chi phí: danh sách các chi phí trong quá trình hoạt động để có thể ước tính dòng tiền, biên lợi nhuận.
Trên đây là mẫu cơ bản cho mô hình kinh doanh cửa hàng sơn. Tùy vào đặc tính của địa phương cũng như chiến lược kinh doanh của chủ cửa hàng, mô hình kinh doanh có thể theo đó mà thay đổi cho phù hợp