Mở đại lý sơn như thế nào? (P9)

Tự tạo động lực, bám sát mục tiêu doanh số

Vào tuần 3, đây là thời điểm khi chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thấy khả quan trọng việc bán hàng mà chúng ta đã dùng nhiều sức lực, lúc này chúng ta sẽ cần:

Suy nghĩ về bạn sẽ đạt được gì khi bán được hàng?

Bạn có lợi ích như thế nào? Bạn sẽ dùng tiền vào việc gì?

Những dấu hiệu nào cho bạn thấy bạn bán được hàng?

Đừng nhìn vào khó khăn, hãy nhìn vào cơ hội. Khi bạn giới thiệu sản phẩm đủ nhiều, bạn sẽ tích lũy kiến thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, biết quản lý thời gian hiệu quả. Và hãy nhớ về toán thống kê: số khách hàng tiềm năng bạn gặp được, số người lắng nghe thuyết trình. Sẽ luôn có tỉ lệ phần trăm khách hàng mua (số người mua chia số người gặp), hãy tìm ra nó là bao nhiêu.

Tại tuần 3, bạn cần giữ được 3 thói quen đã tích lũy của 2 tuần trước:

-Dành thời gian lên lịch công việc tuần

-Thực hiện bám sát lịch và mục tiêu

-Cải tiến cuối tuần

Trong thời gian đầu của sự nghiệp, việc bạn nhanh chóng hiểu nghề là vô cùng quan trọng. Hiểu nghề ở đây không chỉ hiểu về sơn mà còn cách hoạt động, cách làm việc sao cho đạt hiệu quả cao.

Tuần 4, khi mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn, hãy bắt tay ngay vào “xây dựng hệ thống sơn bán hàng đỉnh cao”

Bạn không nhìn nhầm đâu, hãy theo dõi bài “xây dựng hệ thống sơn bán hàng đỉnh cao” nhé