Mở đại lý sơn như thế nào? (P8)

Những công việc tuần 2

Trong thời gian đầu của sự nghiệp, việc bạn nhanh chóng hiểu nghề là vô cùng quan trọng. Hiểu nghề ở đây không chỉ hiểu về sơn mà còn cách hoạt động, cách làm việc sao cho đạt hiệu quả cao.

Dưới đây là những công việc bạn sẽ cần theo dõi:
- Đánh giá hiệu quả tuần 1, bạn học được những gì trong quá trình bán hàng?

- Làm thế nào để kết thân, khơi gợi điều khách hàng cần?

- Số lượng khách hàng bạn tiếp cận là bao nhiêu, bao nhiêu người phản hồi tốt và lắng nghe trò chuyện với bạn?

- Điều gì khách hàng nghe thấy có phản ứng tích cực và ngược lại, điều gì có thể viết xuống để thực hiện nhiều lần thành thạo?

- Lịch làm việc hiệu quả chưa? Cái gì cần giảm, cái gì cần thêm, cái gì cần bỏ? Sắp xếp đã phù hợp với việc cá nhân và gia đình chưa?

Sau đó bạn tiếp tục lên lịch làm việc của tuần tới, như cách làm của tuần trước đó. Những tuần sau đó bạn lặp lại chu kỳ này để liên tục cải tiến. Đây là điều bạn cần thành thạo để luôn có được sự vượt trội tối ưu trong khu vực.

Sang tuần 3, chúng ta sẽ cần thực hiện việc: “Tự tạo động lực, bám sát mục tiêu doanh số