Mở đại lý sơn như thế nào? (P16)

Xây dựng hệ thống cộng tác viên

Sau khi hoàn thành chính sách bán hàng cho khách hàng là người tiêu dùng (tạm coi là đối tượng tập trung), chúng ta cần suy nghĩ về làm thế nào để có lượng khách hàng dồi dào này bằng một hệ thống, một cánh tay nối dài hơn so với khi tự bản thân làm.

Hãy tưởng tượng sức mạnh của 10 người bán thay vì mình bạn bán hàng.

Và tưởng tượng bạn dành chi phí không đồng cho 10 người bán đó có hiệu quả như thế nào.

Khi chưa có đủ năng lực điều phối một đội ngũ kinh doanh, cách làm ngắn hạn nhất bạn có thể tập trung vào là xây dựng hệ thống cộng tác viên.

Sau đây là những bước giúp bạn tìm kiếm cộng tác viên phù hợp:
1. Đề ra chính sách hoa hồng cho cộng tác viên.
2. Xác định chân dung cộng tác viên, bối cảnh và môi trường xung quanh họ tạo điều kiện thuận lợi gì với khách hàng mục tiêu.
3. Mời cộng tác viên tham gia vào kết nối chung.
4. Duy trì kết nối với những giá trị phù hợp cho cộng tác viên.

Lưu ý: Hệ thống cộng tác viên là hệ thống có tính chất ngắn hạn, cần được nuôi dưỡng chăm sóc thường xuyên.

Đây là bài viết cuối cùng trong series blog “Mở cửa hàng đại lý sơn”. Nếu bạn chưa xem chuỗi bài viết này, bạn có thể bắt đầu với bài viết đầu tiên tại đây.