Mở đai lý sơn như thế nào? (P14)

Thiết lập phễu bán hàng để quản trị hiệu quả bán hàng

Bạn đã biết tới khái niệm phễu bán hàng chưa?

Phễu bán hàng đơn giản là các giai đoạn cần phải trải qua để có thể tăng hiệu suất bán hàng. Chúng ta không thể tối ưu hiệu quả hoạt động của một thứ nếu chúng ta không đo lường được. Và việc bán hàng gồm rất nhiều các bước, nếu không thể chia nhỏ các bước thì cũng không tìm ra được những chỉ số cụ thể, tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến việc bán hàng.

Bạn có thể tự thiết lập 1 phễu bán hàng riêng cho mình, dù vậy hãy tham khảo những đề xuất từ Roxo:

Các giai đoạn:

1. Tìm kiếm các cơ hội

2. Hẹn gặp

3. Thuyết trình

4. Chăm sóc

5. Mua hàng

Cách làm:

Trong thời gian 1 tuần, bạn tìm kiếm được tổng sô các cơ hội là bao nhiêu?

1. Có bao nhiêu khách hàng đã đồng ý hẹn gặp, di chuyển vào giai đoạn hẹn gặp? Tỉ lệ so với tổng số cơ hội là bao nhiêu %?

2. Có bao nhiêu khách hàng đã đồng ý nghe thuyết trình, di chuyển vào giai đoạn thuyết trình? Tỉ lệ so với tổng số cơ hội là bao nhiêu %?

3. Có bao nhiêu khách hàng cần được chăm sóc, di chuyển vào giai đoạn chăm sóc? Tỉ lệ so với tổng số cơ hội là bao nhiêu %?

4. Và bao nhiêu người đã mua hàng thành công, di chuyển vào giai đoạn mua hàng ? Tỉ lệ so với tổng số cơ hội là bao nhiêu %?

Những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của đơn vị khác bạn có thể di chuyển vào 1 ngăn chứa riêng

Thực hành đánh giá và tổng kết hàng tuần, sau đó nhìn vào chỉ số nào thấp nhất, kém phù hợp nhất để đưa ra chiến thuật cho tuần tới.

Bạn có thể sử dụng Trello để quản lý khách hàng, đây là 1 phần mềm miễn phí và vô cùng hữu dụng cho quản lý công việc (cho cá nhân và đội nhóm).

Ngoài ra, ticktick cũng là một phần mềm quản lý việc cá nhân hiệu quả (không hiệu quả với đội nhóm).

Xem bài viết tiếp theo: “Xây dựng chính sách bán hàng”, giúp bạn kinh doanh sơn được hiệu quả hơn.