Quá trình hình thành dọc bẩn là như thế nào?

4 điều cần biết về dọc bẩn

1. Dọc bụi là do bụi trong không khí được mưa nhỏ (không do mưa to) và sương kéo xuống thấm vào sơn tường, do hạt mưa kéo xuống theo phương thẳng đứng, lâu ngày trở thành những dọc bụi bẩn. 2. Bụi có sẵn đọng trên bề mặt tường, gờ bờ tường. 3. Khi có mưa nhỏ hoặc sương sẽ kéo dọc bụi xuống bề mặt tường. Mưa ngớt sương khô, bụi sẽ thẩm thấu vào sơn tường. 4. Mỗi ngày như vậy thì độ đậm của những vệt bụi sẽ càng dày lên.