Những sơn nào thường gây ra dọc bẩn nhiều nhất?

Một số điều cần lưu ý

Dọc bẩn xuất hiện là do sơn dễ bắt bụi. Sơn dễ bắt bụi thường có đặc điểm:
1. Sơn bóng và siêu bóng dùng nhựa mềm dẻo. Nhựa mềm dễ bám bụi, mưa khó rửa trôi bụi.
2. Sơn bóng và siêu bóng dùng nhựa mềm cho thêm phụ gia ảo chống trơn trượt.
3. Sơn mờ ngoài trời kém chất lượng (hàm lượng nhựa quá thấp).
4. Phương pháp chế tạo sơn của nhà sản xuất yếu kém, trình độ và năng lực sản xuất thấp (Thể hiện trong việc tư vấn kỹ thuật)
5. Sơn ngoài trời dùng nhiều chất độn là bột đá (bột đá rất dễ hút bụi).

Xem video:

Những sơn nào xuất hiện dọc bẩn nhiều nhất?