Độ phủ sơn lớn có đồng nghĩa sơn chất lượng tốt

Nguyên tắc cần biết

Chào mừng các bạn đến với video 2 phút kiến thức của sơn cuả ROXO paint

Trong video này mình sẽ nói về độ phủ và chất lượng sơn có tương đồng nhau hay không 

Trong cái quá trình kinh doanh của An và cái kinh nghiệm làm sơn lâu năm đến gần khoảng 20 năm trong nghề rồi từ kinh nghiệm kinh doanh trong gia đình thì có một cái hiểu lầm thông thường của nhà dân cũng như các kênh đơn vị được phân phối họ có một cái tư duy rằng cái chất lượng sơn và độ phủ sơn là tương đồng tỷ lệ thuận tức là cái sơn đấy có độ phủ lớn đồng nghĩa với sơn đấy sẽ bền lâu năm 

Thực tế thì nó chỉ có một cái độ tương đối nào đó thôi chứ không phải là 100% bởi vì độ phủ sơn sẽ được quyết định do cái hàm lượng titan đưa vào trong sơn 

Titan là một hoá chất ở trong sơn các bạn cứ tạm hiểu như thế cái lượng titan càng lớn thì nó sẽ ảnh hưởng đến đẩy cái độ phủ của sơn lên bởi vì titan rất là đắt nên cái lượng titan đó tăng lên trong lược cấu thành của sơn thì sẽ tăng độ phủ và đồng thời cũng tăng giá thành của sơn

Và người ta nghĩ rằng cứ đưa thêm Titan vào thì chất lượng sơn cũng sẽ tăng lên tuy nhiên điều này không tỷ lệ thuận 100% vì là cái yếu tố titan cũng có titan loại cao, loại trung bình, loại rẻ nếu như chúng ta chỉ tăng sử dụng loại titan rẻ và chúng ta tăng cái độ phủ của sơn lên đồng nghĩa với việc là sơn đấy giá cao, độ phủ cao tuy nhiên chất lượng lại không bền lại không được lâu năm 

Video này An chỉ nó chung chung là chúng ta sẽ cần phải xác định độ phủ sơn lớn không có nghĩa là sơn đấy sẽ bền lâu năm

Xem VIDEO:

Độ phủ sơn lớn có đồng nghĩa với sơn tốt