Cách tính bột bả cần sử dụng

Phương thức tính toán và lưu ý

Phương thức:
- Đo đạc, xác định diện tích sử dụng bột bả
- Xác định số lớp bả sử dụng, thông thường 2 lớp
- Căn cứ độ phủ và bao bì của sản phẩm để tính khối lượng kg bột bả sử dụng, từ đó quy ra đơn vị sản phẩm bột bả cần mua
Lưu ý:
- Độ phủ trung bình 1kg bột bả dao động từ 1,8-2,2 m2 cho 1 lớp bả
- Độ phủ trung bình tùy thuộc vào bề mặt, độ dày từng lớp khi thi công