An Nguyễn
                          Be authentic

SỰ NGHIỆP

An Nguyễn (Nguyễn Trường Xuân An) chuyên về kinh doanh và chiến lược phát triển, thực thi.
 • CEO at Roxo paint (từ 2017 tới nay)
 • Phó chủ tịch BNI Power (2019)
 • Chủ tịch chapter BNI Power (2018)
 • Tư vấn doanh nghiệp LSBD (2016)
 • Trợ lý giáo sư (2016)
 • Dịch vụ thư viện trường học (2015)
 • Học vấn
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Mỹ (2015-2016)
 • Cử nhân quản trị kinh doanh tại Singapore (2011-2013)
 • Tốt nghiệp phổ thông Hà Nội Amsterdam
bizople

HOẠT ĐỘNG TỪNG THAM GIA

sự kiện
Events
người mẫu
model
Huấn luyện và đào tạo
coaching & Training

Sở thích

Nội tâm
 • Đọc sách
 • Nghe nhạc
 • Thiền định
 • Chiêm nghiệm và viết
 • Tối ưu thời gian
Ngoại thể
 • Chạy bộ
 • Bơi
 • Gym
Chuyên môn
 • Lãnh đạo
 • Tạo động lực
 • Xây dựng hệ thống
 • Huấn luyện và đào tạo

Kỹ năng

GIAO TIẾP
 • Thuyết trình đám đông
 • Thuyết phục
QUẢN LÝ
 • Nhân sự
 • Hệ thống vận hành
LÃNH ĐẠO
 • Dẫn dắt
 • Định hướng giải pháp
 • Tư duy sáng tạo
 • Làm gương